Hạt bí rang muối hiệu Martin 100 g

50.000

Thành phần: Hạt bí 100%, muối ăn.

Khối lượng tịnh: 100 g

Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: trong 100 g sản phẩm: proteins – 28,04 g, chất béo – 45,76 g, carbohydrates – 12,86 g, năng lượng – 2261 KJ, trị số calo – 540 kcal

Hạn sử dụng: 350 kể từ ngày sản xuất