Hạt dẻ cười cao cấp hiệu Martin – 100 g

50.000

Thành phần: Hạt dẻ cười 100%

Khối lượng tịnh: 100 g

Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: trong 100 g sản phẩm: proteins – 21 g, chất béo – 50 g, carbohydrates – 30 g, trị số calo – 654 kcal

Hạn sử dụng: 240 kể từ ngày sản xuất

Hết hàng