Hạt hướng dương rang hiệu Molodyezhnye

5.000

Thành phần: Hạt hướng dương 100%

Khối lượng tịnh: 100 g

Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: trong 100 g sản phẩm: proteins – 20,7 g, chất béo – 52,9 g, carbohydrates – 5,00 g, trị số calo – 578 kcal

Hạn sử dụng: 240 kể từ ngày sản xuất

Hết hàng